Hoppa till innehåll →

En blogg om kunst

Velkommen til denne kunstbloggen! Her vil du finne informasjon og små artikler om alt som har med kunst og gjøre, men den vil hovedsakelig handle om norsk kunst og kultur.

Hva er kunst?

Det kan være vanskelig å definere og avgrense begrepene kunst og kultur fordi de er så omfattende, men det går allikevel an å gi en generell beskrivelse av hva det handler om. Kunst er selvfølgelig både malerier og skulpturer, men det er også musikk, film, teater og mye av det estetisk vakre som er menneskeskapt – ofte basert på kunstnerens subjektive tolkninger. Kunst kan være et flott hus eller en vakker hage, og det kan være tegningene og pyntegjenstandene barna lager på skolen. Det kan være prisvinnende mesterverk eller dyrebare objekter fra lang tid tilbake.

Hva er kultur?

Kultur kan være enda vanskeligere å definere, fordi det er et begrep som kan endre mening i ulike sammenhenger. Her vil derimot kultur hovedsakelig oppfattes som noe som er menneskeskapt, enten bevisst eller ubevisst. Det er for eksempel ikke den urørte skogen, men heller landskapet som vi har formet gjennom tidene. Skogen kan allikevel være en del av vår kultur, fordi den kan ha vært en viktig del av vår historie og hvem vi er. Nordmenn er for eksempel kjent for blant annet å være turmennesker, som går til fots, fjells og på ski langt inne i skogen, og kjente og kjære folkesagaer forteller om troll og andre vesener som man kan treffe på veien.Kultur er også en samlebetegnelse for de rådende verdiene og normene i en gruppe, for eksempel et samfunn eller et land. Det kan ha mange ulike uttrykk, blant annet i hva vi anser som verdifullt, hva som er viktig for de det gjelder, hvordan de organiserer seg og hvordan de velger å uttrykke seg. Det kan være en kultur som verdsetter samarbeid, eller en som verdsetter mer individualistiske levesett. Det kan uttrykkes gjennom hvilke høytider som feires, og hvordan de feires.

Hva kan du finne her på bloggen?

Kunst og kultur er altså viktige uttrykk både for samfunn og for verden, og er med på å gjøre oss til det vi er. Det setter rammer for hverdagen og livet vårt, og det kan nytes estetisk eller leves aktivt. Det gir oss også et innblikk inn i andres tenkesett og en økt forståelse for andre. Her vil du derfor bli introdusert for det rike mangfoldet innenfor disse kategoriene, med hovedvekt på det norske.